X

ورود

تایید

X

لطفا کد دریافتی را وارد کنید

ارسال

X

ساخت اکانت

تایید

X

لطفا کد دریافتی را وارد کنید

ارسال

ایجاد لیست خودتون :

X

تاییدژانر ورزشی


یک فیلم ورزشی یک ژانر فیلم است که از ورزش به عنوان موضوع فیلم استفاده می کند. این محصولی است که در آن یک ورزش ، یک رویداد ورزشی ، یک ورزشکار (و ورزش آنها) یا پیرو ورزش (و ورزشی که از آن پیروی می کنند) به طرز برجسته ای نمایش داده می شود و به دلیل انگیزه یا رزولوشن نقشه خود به ورزش وابسته است. با وجود این ، نهایتا ورزش به ندرت دغدغه اصلی چنین فیلم هایی است و ورزش در درجه اول نقش تمثیلی را ایفا می کند. علاوه بر این ، طرفداران ورزش لزوماً جمعیت هدف در چنین فیلم هایی نیستند ، اما طرفداران ورزش تمایل دارند که از چنین فیلم هایی پیروی کنند یا احترام بگذارند.


بیشتر