X

ورود

تایید

X

لطفا کد دریافتی را وارد کنید

ارسال

X

ساخت اکانت

تایید

X

لطفا کد دریافتی را وارد کنید

ارسال

ایجاد لیست خودتون :

X

تاییدژانر خانوادگی


فیلم کودکان یک ژانر فیلم است که بیشتر بازیگران آن یا نقش‌های کلیدی آن توسط کودکان اجرا می‌شود و داستان و محتوای چنین فیلم‌هایی، راجع به دنیای کودکان و چالش‌ها و داستان‌های آنان در خانه و خانواده یا مدرسه است. فیلم‌های کودکان به‌طور ویژه برای کودکان ساخته می‌شوند و نه مخاطب عام، هرچند که فیلم‌های کودکان توسط بزرگسالان هم قابل دیدن است و حتی بعضی از آن‌ها دارای داستان و گروه بازیگران ترکیب‌شده از بزرگسالان و کودکان هستند و از اینرو به آن‌ها فیلم خانوادگی هم گفته می‌شود.


بیشتر